Elif GÜNEY

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman

Hakkında

1983 yılında Ankara Polatlı’da doğdum. 2002 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde başladığım tıp eğitimini 2008 yılında tamamlayarak Tıp Doktoru ünvanını aldım. 2009 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı'nda başladığım ihtisasımı 2014 yılında tamamlayarak Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı ünvanını aldım. 2015-2020 yılları arasında Ankara Gazi Mustafa Kemal Devlet Hastanesi’nde, 2020-2022 yılları arasında TOBB ETÜ Hastanesi’nde çocuk sağlığı ve hastalıkları uzman doktoru olarak çalıştım. Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Sosyal Pediatri doktorasına devam etmekteyim.

Yayınlar

Ulusal ve Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. Güney E, Emiralioğlu N, Cinel G, Yalçın E, Doğru D, Kiper N, Özçelik HU. Nasal Nitric Oxide Levels in Primary Ciliary Dyskinesia, Cystic Fibrosis and Healthy Children Turkish. Turk J Pediatr, 2019
 2. ÇELİK, H. T., TEKBAŞ, E., YİĞİT, Ş., & YURDAKÖK, M. (2015). Symptomatic hypocalcemia due to Shohl’s solution in a newborn with galactosemia and a solitary kidney. Acta Medica, 46(1), 5-7.People Leader Expectations 2017/Eylül 

 

Çeviri, Kitap

 1. Tekbaş E, Kara Ateş. Pediatride 100 Olgu adlı kitabın Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bölümü Çevirisi
 2. Tekbaş E, Utine E. Beckwith Wiedemann Sendromu ve Malign Mezenkimal Tümör. Postmortem İncelemeler Katkı Pediatri Dergisi Cilt: 37 Sayı: 4 Temmuz-Ağustos 2016
 3. Güney E, Akar N. Sokaklardan Çocuklar. Çocuk Hekimi Gözüyle Zülfü Livaneli’de Çocuk İmgesi. 2021.

 

 

Bildiriler

 1. Güney E, Emiralioğlu N, Cinel G, Yalçın E, Doğru D, Kiper N, Özçelik HU. Primer Siliyer Diskinezi tanısında portabl NIOX-MINO aleti ile nazal nitrik oksit ölçümünün rolü. XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, 2013
 2. Tekbaş E, Aytaç S, Çelik T, Ünal Ö, Yiğit Ş, Çetin M, Gümrük F. Konjenital ve Psödo-afibrinojenemili İki Olgu Sunumu. 9. Ulusal Pediatrik Hematoloji Kongresi, 2013
 3. Tekbaş E, Kesici S, Bayrakçı B. Malign mezenkimal tümör gelişen uniparental dizomi tipi Beckwith-Wiedemann Sendromu, 2013
 4. Tekbaş E, Köstel S, Kesici S, Bayrakçı B. Ağır pulmoner hipertansiyon hastasında anestezi sırasında gelişen fatalkardiyojenik şok.  X.Ulusal Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Kongresi, 2013
 5. Tekbaş E, Batu ED, Kesici S, Bayrakçı B. Bir Vaka Sunumu: Astım Atağı İlişkili Pnömomediastinum ve Subkütan Amfizem, 2012
 6. Güney E, Saya E, Türkoğlu H, Akışın Y, Turan M, Akar N. Bebeklerde Demir Profilaksisini Ne Zaman Sonlandıralım? 47. Ulusal Hematoloji Kongresi, 2021
 7. Güney E, Akışın Y, Akar N. Gardner Diamond Syndrome: A Case Report. XII. Eurasian Hematology Oncology Congress EHOC, 2021
 8. Çalışan Çocuklar ve Sokak Çocukları Sözlü Sunum. 2. Tobb Etü Pediatri Sempozyumu, 2021

 

Üyelikler

Ankara Tabip Odası

Diğer

Yenidoğan bebek takibi

Emzirme sorunları

Kolik

Aşılar

Sağlam bebek ve çocuk büyüme takibi 

Ek gıda

İştahsızlık

Obezite

Bebek ve çocukların gelişimi

Enfeksiyonların tanı ve tedavisi

Orta kulak iltihabı (otit)

İdrar yolu enfeksiyonu

Döküntülü Hastalıklar
Pnömoni (zatürre), Bronşiolit 

Uyku Sorunları

Tuvalet Eğitimi

Medya ve dijital kullanımı