HİJYEN VE STERİL ORTAM GÜVENLİĞİ

Son zamanlarda yaşadığımız pandemi süreci, sağlık hizmeti verilen yapılarda, yüksek düzeyde işletme kültürü gerektirdiği gibi, bu tip mekanlarda tasarım ve uygulama farklılığı ihtiyacını da doğurmaktadır.

CASANITA MEKANLARI TASARLANIRKEN ALANLARIN İKLİMLENDİRİLMESİNDE AŞAĞIDAKİ KRİTERLER GÖZETİLMİŞTİR:

Dezenfeksiyon ve steril amaçlı, arındırılmış havalı, klima sistemleri tasarlamak.

Hava, insan ve eşyaların içeriden dışarıya-dışarıdan içeriye mikroorganizma taşıyıcı rollerinin farkında olmak ve toplum sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almak.

Uygun hava debisiyle ortam basıncını ve farklı basınç mekanlarını gerçekleştirmek.

Yapının fonksiyon yönünden farklı bölümlerinin, iç hava kalitelerinin, birbirlerine karşı korunması.

Yapının bütününde steril koşulların oluşturulması ve korunması.

BU KRİTERLERİN SAĞLANMASI İÇİN:

Klima sistemleri tasarlanırken üfleme ve egzos hava debileri uygun şekilde ayarlanarak tüm mekanlarda pozitif ve negatif basınç bölgeleri oluşturulmuştur.

Mekanlar arası hava akışı yüksek derecede şartlar gerektiren mikroorganizmasız odalardan diğer alanlara doğru sağlanmıştır.

Mekanların hava şartlandırılması için, iç hava sirkülasyonu ile çalışan cihazlar yerine, %100 dış temiz hava ile çalışan, ısı geri kazanımlı üniteler kullanılmıştır.

Mekanlara verilen hava miktarı, her saatte en az 6 kez temiz hava değişimini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Taze hava emiş ve atış noktaları Hepa filtreleriyle sonlandırılarak içeri ve dışarı ortama zarar verilmemiştir.

Böylece, yapıdaki her bir bağımsız doktor muayenehanesi, pandemi dönemi standartlarına uygun, özel negatif basınçlı izolasyon odası olarak gerçekleştirilmiştir.

Sonuçta hijyen ve steril ortam güvenliği kontrol edildiği gibi, tüm yapıda verimli kapasite kullanımı da sağlanmıştır.